2015-07-02 09:13 #0 av: OlleA

Lärkan drillar inte längre högt i skyn. Häckningstiden är över och här sitter en utflugen unge vid vägkanten.